IRLAB A

IRLAB Therapeutics

Initiating coverage

Print

IRLAB: Hjärnkoll på forskningen

Redeye inleder bevakning av IRLAB. IRLAB är ett forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på Parkinsons sjukdom.

IRLAB är ett forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Göteborg. Verksamheten är fokuserad mot behandling av sjukdomstillstånd inom det centrala nervsystemet (CNS).
 
Fokus på Parkinsons sjukdom: IRLAB adresserar några av de största, ännu icke-tillfredsställda behoven inom Parkinsons sjukdom. Marknadspotentialen är stor och aktörerna på marknaden såväl som i utvecklingsfas är få.
 
Redeye inleder bevakning av IRLAB. Vi ser i IRLAB ett forskningsbolag av kvalitét som har viktiga värdedrivare under 2018, fas II studier väntas kunna presenteras under första och andra halvåret 2018.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post