KDEV

Karolinska Development

Market Cap 463.8M

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är det enda, noterade investmentbolaget på OMX Nasdaq Stockholm med ett renodlat fokus mot att investera i inom life science sektorn. Bolaget investerar i medicinska innovationer som har potential att gör skillnad för patienters liv. Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass, från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom life science sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam med hög grad av affärsutvecklingskompetens. Karolinska Developments portfölj består för närvarande av nio bolag, sju läkemedelsutvecklingsbolag och två medicintekniska bolag, där samtliga har first-in-class potential. Flera av dessa innehav väntas presentera kliniska resultat med stor potential till betydande värdeutveckling under resterande 2018 samt inledningen på 2019. Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

+ more