LAGR B

Lagercrantz Group

Research note

Print

Lagercrantz: ny karaktär på senaste förvärven

Lagercrantz senaste två förvärv är i den mindre storleksordningen. Intressant är dock att båda bolagen ligger utanför Norden och de skiljer sig även i andra avseenden från alla de nya produktbolag som har förvärvats under de senaste åren.

Igår meddelade Lagercrantz att de köper holländska Apparatenfabriek Bereila B.V. Bolaget omsätter cirka 1,5 MEUR inom så kallade dispensers för flytande livsmedel. Det är portföljbolaget Asept International som genomför förvärvet och Bereila blir ett av deras dotterbolag. Detta är, så vitt vi kan minnas, första gången Lagercrantz gör ett kompletteringsförvärv i ett av deras produktbolag. Asept omsätter i storleksordningen 100 MSEK och har redan en internationell verksamhet. Med rätt kompletteringsförvärv har de säkerligen goda möjligheter att expandera rejält då de fortfarande bara har en bråkdel av den totala marknaden. Förhoppningsvis kommer fler affärer av denna karaktär.

I slutet av februari annonserades förvärvet av det brittiska bolaget E-Tech Components Ltd, en distributör av kablar, elinstallationer och liknande produkter. Bolaget har sin bas i Manchester och omsätter cirka 2 MGBP. De har sedan en tid tillbaka varit distributörer för Lagercrantzbolaget Elpress i Storbritannien. Tanken med detta förvärv är att skapa bättre möjligheter även för några av de andra bolagen i koncernen att komma in på den brittiska marknaden.

Det var länge sedan Lagercrantz köpte ett handelsbolag. Inriktningen har som bekant varit att köpa nischade, stabila och lönsamma produktbolag. Men ambitionen med E-Tech Components är som sagt att också stärka marknadskanalen för andra delar i koncernen. Även om de båda senaste förvärven inte innebär någon stor revolution så tar koncernen i alla fall ett par (små) steg i sin internationella expansion och förbättrade möjligheter att växa organiskt.  

Download our latest Research Report from 2017-10-27

Download full report icon-download