LIDDS

LIDDS

Market Cap 389.6M

LIDDS är ett Uppsalabaserat bolag som använder teknologiplattformen NanoZolid för att utveckla läkemedelskandidater. NanoZolid är en depot-lösning som kan integrera både små och stora molekyler vilket ger möjlighet till lokal behandling med fördröjd frisättning och lägre systemisk effekt av läkemedlet. Affärsmodellen går ut på att dels utveckla egna projekt för utlicensiering till en partner och dels att tillsammans med en partner utveckla nya läkemedelskandidater. Huvudfokus ligger på generika, beprövade och bevisade substanser som kan utvecklas ytterligare med en förbättrad administreringsmetod i NanoZolid.  Det längst framskridna projektet är Liproca Depot, baserat på 2-hydroxyflutamide, vilken utvecklas inom prostatacancer och för närvarande studeras i en fas IIb. Flera andra projekt utvecklade från NanoZolid-plattformen finns i pipeline, bland andra med cytostatika och antikroppar. Avtal har även skrivits med Ferring Pharmaceuticals och Belina Pharma för utvecklandet av cancerläkemedel. 

+ more

Redeye Research

Reports

Notes