LIDDS

LIDDS

Research update

Print

LIDDS: Positiv data ett första steg

I samband med Q2-rapport meddelar bolaget att den utökade delen av fas IIa slutförts. De fem patienter som inkluderats i LPC-003 behandlades med 50-200 procent högre dosering än tidigare studier utan märkbara biverkningar. PSA-värdet sänktes i medeltal och prostatavolym minskade jämfört med första delen av studien. LIDDS teknologiplattform har stor potential inom fler
indikationer utöver prostatacancer. Vi ser dock att LIDDS säkrar finansiering av fas IIb-studier innan man skiftar fokus mot nya indikationer.Vårt motiverade värde uppgår till 19,2 (17,0) kronor per aktie. Vi bedömer att sannolikheten att Liproca Depot når marknaden nu är högre än tidigare när man nu är i slutförandet av fas IIa-studier och redo att initiera fas IIb.

Continue reading (pdf) icon-download