Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Kliniska studier väntas inledas i Q4

Viktigaste från LIDDS Q1-rapport är besked gällande design och initial tidsplan för fas IIb-studien av prostatacancerprojektet Liproca. Studien väntas inledas under 4Q16 och inkludera cirka 60 patienter i Skandinavien och Kanada. Rörelsekostnaderna uppgick till 1,5 MSEK mot förväntade 2,2 MSEK varefter Q1-resultatet blev något bättre än förväntat. Likvida medel var vid kvartalets utgång 11,2 MSEK, även om bolaget finansieras med låga kostnader i dagsläget kommer enligt vår bedömning en kapitalinjektion vara nödvändig för att finansiera fas II studien.

Förberedelser inför kliniska studier och lägre kostnader än väntat. Rörelsekostnaderna uppgick till 1,5 MSEK mot förväntade 2,2 MSEK varefter resultatet blev något bättre än förväntat i kvartalet. Likvida medel var vid kvartalets utgång 11,2 MSEK, även om bolaget finansieras med låga kostnader i dagsläget kommer enligt vår bedömning en kapitalinjektion vara nödvändig för att finansiera fas II studien.

 

Liproca i klinik under Q4. Viktigaste beskedet från årets Q1-rapport är att design och initial tidsplan av prostatacancerprojektet Liproca. Studien ska inkludera cirka 60 patienter i Sverige och Canada i en multicenterstudie. Liproca ska prövas på de patienter som idag går obehandlade, så kallat aktiv övervakning eller  symtomstyrd behandling, vilket omfattar cirka 18 procent av samtliga klass I-II patienter i USA och dryga 27 procent i Storbritanien. LIDDS räknar därmed att fas II-studien kan inledas som planerat under det fjärde kvartalet och fortgå till slutet av 2017.

 

Vi återupprepar motiverat värde (base) på 23,7 SEK efter Q1-rapporten med reservation att kapitalinjektion kan bli nödvändigt inom 12 månader. LIDDS kommunicerar att man fortlöpande utvärderar finansieringsalternativ vilket enligt bolaget kan utgöra nyemission eller annan typ av kapitalinjektion. LIDDS teknologivärde på cirka 100 MSEK är omotiverat lågt jämfört konkurrenter och vi ser en betydande uppsida i aktien för den långsiktige.  

 

Download our latest Research Report from 2017-09-05

Download full report icon-download