LIDDS

LIDDS

Research update

Print

LIDDS: Redo att ta nästa steg

Långa löptider riskerar att begränsa nyhetsflödet och således begränsad handel i aktien. Närmaste triggern är patientrekrytering och första patient behandlad med Liproca i fas IIb-studien, vilket vi förväntar oss under 2H16, vi bedömer risken för förseningar som förhållandevis låg. Det kvarstår ett par år innan Liproca potentiellt når marknad vilket innebär att rörelseresultatet kommer vara påtagligt negativt framöver. Ett avtal kan dock förändra saker och ting och erbjuda stor uppsida för aktien. LIDDS
teknikplattform förefaller vara unik och erbjuder uppsida utöver Liproca.Ett förtydligande gällande finansiering av studien skulle
sannolikt ta bort en del osäkerhet i aktien. Ägarsidan har stabiliserats något med Wikow Venture närmar sig 10 % samtidigt som RVF kliver in som ny storägare. Vi gör inga större estimatförändringar och behåller vårt motiverade värde 23,5 SEK. LIDDS framstår fortsatt som snålt värderat relativt jämförbara bolag. (Se avsnitt scenarioanalys för bull och bear).

Continue reading (pdf) icon-download