LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Fortskrider enligt plan

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

LIDDS släppte tidigare i dag sin rapport för årets tredje kvartal och allt verkar gå enligt plan. Intensivt arbete pågår inför den stundande fas IIb-studien med Liproca Depot där tidigare obehandlade prostatacancerpatienter ska utvärderas. Förberedelserna tycks gå bra med studiestart under fjärde kvartalet 2016, vilket ger studieresultat under första kvartalet 2018. Även patentsituationen förstärktes under kvartalets gång och ser fördelaktig ut.

Resultatmässigt var Q3-rapporten utan stora nyheter. Huvudnyheten är fortsatt att Liproca Depot-projektet ligger i linje för att starta upp under fjärde kvartalet, vilket kan ge data under första kvartalet 2018.

Screeningsarbetet pågår för fullt inför den förestående fas IIb-studien (benämnd LPC-004). Prostatacancerpatienter som står under symtomstyrd behandling eller aktiv bevakning kommer utvärderas i behandling med Liproca Depot. Studien kommer att inkludera 60 patienter i Kanada och Finland och målet är att hitta den optimalt effektiva dosen, vilken kommer att ökas med upp till 200 procent från föregående studie (LPC-003). För att följa utvecklingen så studerar man patienterna under sex månader genom viktiga markörer så som PSA-värden, prostatavolym och cell-nivå visat med MR för att se hur den anti-androgena effekten påverkar patienterna.

Bolaget har jobbat på att förstärka sin patentsituation senaste kvartalet och flertalet viktiga patent har erhållits. Bland annat så har bolaget nu komplett patentskydd för NanoZolid-teknologin i Kanada och USA. Man har även lämnat in en patentansökan för teknologin vilket kan ge skydd fram till och med 2037 för samtliga utvecklingsprojekt. Vi anser att LIDDS gjort ett bra jobb och har en fördelaktig patentsituation vilket kan ge bolaget en starkare position vid partnerförhandlingar.

LIDDS docetaxel-projekt har studerats i prekliniska musmodeller där det visat starka signaler på effekt utan de systemiska biverkningar traditionell kemoterapi ger. Indikationen icke-småcellig lungcancer har utvärderats vid Uppsala Universitetssjukhus och god feedback angående projektets framtid har erhållits från specialister och opinionsbildare inom fältet. Projektet utvärderas fortfarande och förhoppningen är att gå in i fas I inom en inte alltför avlägsen framtid. Även om det är tidigt så visar resultaten på god behandlingspotential.

Vi vill belysa att vi gjort ett analytikerbyte för LIDDS och i samband med detta gör vi en översyn av våra estimat. Inför dagens rapport uppgick motiverat värde till 18,9 kronor.

Download our latest Research Report from 2018-05-23

Download full report icon-download