Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
LIDDS

LIDDS

Press release

Print

LIDDS: Tydliga effekter vid lokal tumörbehandling av lungcancer - lovande prekliniska resultat med NanoZolid® och cytostatika publiceras

LIDDS forskningssamarbete med Uppsala Universitet fortsätterför att utvärdera fler cancerindikationer för NanoZolid®-teknologin. Prekliniska studier på NanoZolid® med cellgiftet docetaxel visar tydliga effekter vid lokal behandling av ...

LIDDS forskningssamarbete med Uppsala Universitet fortsätterför att utvärdera fler cancerindikationer för NanoZolid®-teknologin. Prekliniska studier på NanoZolid® med cellgiftet docetaxel visar tydliga effekter vid lokal behandling av lungcancertumörer utan att ge försöksdjuren de biverkningar som systemisk behandling ger. Resultaten presenteras i en vetenskaplig artikel som nu accepterats för publicering.

LIDDS har ett framgångsrikt samarbete med Uppsala Universitet, avdelningen för Immunologi, Genetik och Patologi (IGP), samt med flera andra forskare och specialistläkare inom onkologi.  Eftersom NanoZolid® -teknologin erbjuder kontrollerad läkemedelsfrisättning i upp till sex månader ges möjligheter till effektiv lokalbehandling av olika typer av cancertumörer men med begränsade biverkningar.

En forskningsartikel med titeln: "Antitumoral effect and reduced systemic toxicity in mice after intra-tumoral injection of an in vivo solidifying calcium sulfate formulation with docetaxel" har nu accepterats för publicering i den väl ansedda vetenskapliga tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln är Dr Marie Jeansson (IGP). Forskare på Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset som bidragit i projektet är medförfattare till artikeln.

De lovande resultaten är ett viktigt steg för fortsatt läkemedelsutveckling av NanoZolid® med docetaxel för behandling av lungcancer. Nästa forskningsaktivitet är en Fas I-studie på människa.

-Vi är mycket glada över de lovande prekliniska resultaten på lungcancer och för det välfungerande samarbetet med ledande onkologiforskare i Uppsala. Forskningssamarbeten av både preklinisk och klinisk karaktär är centrala för att säkerställa våra utvecklingsprojekt och för att så småningom kunna licensiera ut projekten till intresserade läkemedelsbolag, säger VD Monica Wallter.

Docetaxel är ett av de mest använda läkemedlen för behandling av cancer då det har indikation för en rad olika cancertumörer. Den globala försäljningen av docetaxel uppgår till cirka en miljard USD. NanoZolid® med docetaxel ger LIDDS möjligheter till att utveckla nya patenterade produkter för ett flertal cancerindikationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com

Informationen i delårsrapporten är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 12:15 CET.

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid® som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid® ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid® kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca®Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger. För mer information, besök www.lidds.se. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire