LIDDS

LIDDS

News article

Print

LIDDS: "LOVANDE PREKLINISKA RESULTAT" NANOZOLID MOT LUNGCANCER


STOCKHOLM (Direkt) Lidds meddelar att prekliniska studier Med Nanozolid med cellgiftet docetaxel visar tydliga effekter vid lokal tumörbehandling av lungcancer, och utan att ge försöksdjuren de biverkningar som systemisk behandling ger.Det ...

STOCKHOLM (Direkt) Lidds meddelar att prekliniska studier Med Nanozolid med cellgiftet docetaxel visar tydliga effekter vid lokal tumörbehandling av lungcancer, och utan att ge försöksdjuren de biverkningar som systemisk behandling ger.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultaten presenteras i en vetenskaplig artikel som nu accepterats för publicering.

"De lovande resultaten är ett viktigt steg för fortsatt läkemedelsutveckling av Nanozolid med docetaxel för behandling av lungcancer. Nästa forskningsaktivitet är en Fas 1-studie på människa", skriver bolaget.