LIDDS

LIDDS

Research update

Print

LIDDS: Redo för ett aktivt 2017

LIDDS utvecklar omformuleringar och förbättringar av generika cancerläkemedel. Utvecklingen byggs kring NanoZolid-plattformen vilken erbjuder fördelar så som möjlighet till förlängd frisättning, skonsammare biverkningsprofil och utökat patentskydd. Utvecklingsportföljen erbjuder flera värdedrivare. Liproca Depot går under våren in i fas IIb och de tidiga cytostatikabaserade projekten docetaxel och doxoribicin är under utveckling för att tas in i klinik. NanoZolid-plattformen kan även komma att användas för flera projekt, vilket sett ett utökat fokus den senaste tiden. Inom kort så startas en fas IIb dosoptimering-studie med Liproca Depot. Studien beräknas ta cirka 12 månader att genomföra och kommer inkludera 60 patienter i Finland och Kanada. Vi anser att projektet har god chans till att nå fas III med de lovande resultaten i bagaget och då man studerar en redan bevisat effektiv substans. Bolaget värderas i dag försiktigt men aktiviteten ökar framöver. Studiestart med Liproca Depot och uppdateringar för docetaxel och doxorubicin kan komma att driva på värdet det kommande året. Möjligheter med NanoZolid finns även. Aktien har pressats och kan komma att handlas försiktigt tills mer data kommer. Motiverat värde är 18 kronor per aktie, där Bull- och Bear-Case ger 47 respektive 3 kronor.

Continue reading (pdf) icon-download