LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Odramatisk Q4-rapport

LIDDS rapport för det fjärde kvartalet var odramatiskt. Kostnaderna på -2,1 miljoner kronor låg i linje med våra estimat och med en kassa på cirka 20,8 miljoner kronor så är man redo att dra i gång fas IIb med Liproca Depot. Pre-screening pågår inför studien för en snabb rekrytering av patienter.

LIDDS släppte i morse sin rapport för det fjärde kvartalet. Då alla viktiga händelser rapporteras löpande så var rapporten odramatisk. Kostnaderna uppgick till -2,1 (-1,6) miljoner kronor, cirka 0,3 miljoner över våra estimat för kvartalet. Bolaget har inga intäkter och resultat för perioden var därför även det -2,1 (-1,6) miljoner kronor. Kassaflödet för perioden var -5,3 (8,3) miljoner kronor, vilket gör att kassa uppgår till 20,8 (16,2) miljoner kronor. Som skrivet i vår senaste rapport så bör detta räcka en bit in på 2018. 

Under kvartalet så har bolaget rapporterat resultat från prekliniska prövningar i musmodeller med docetaxel-projektet. Dessa visade på en god effekt, likvärdig systemisk docetaxelbehandling, men utan svåra biverkningar. Vi bedömer att man kan ta projektet in i fas I inom de kommande 12-18 månaderna.

Kommande nyhetsflöde kommer att handla mycket om Liproca Depot, vilken går in i fas IIb inom den närmsta framtiden. Pre-screening har genomförts sedan Q4 och bolaget tycks ligga i god fas för att få en snabb patientrekrytering på den 60 personer stora studien som genomfrös i Finland och Kanada. Uppföljningstiden är på 6 månader och vi bedömer att resultat kan presenteras under första halvan av 2018. Produktion av produkten (som genomförs av Recipharm) bedöms kunna vara godkänd under mars månad.

För teknologiplattformen NanoZolid så pågår kontinuerliga investeringar i patent och licenser. Nuvarande ansökningar kan vid godkännande ge skydd till 2037, vilket är fördelaktigt för intäktspotentialen för bolaget.

 

Download our latest Research Report from 2018-05-23

Download full report icon-download