LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Ny metod för NanoZolid med antikroppar

LIDDS släppte tidigare i dag två pressmeddelanden vilka rörde användandet av NanoZolid-teknologin med stora molekyler (antikroppar). I ett samarbete med Uppsala Universitet så har man visat i prekliniska studier att drug delivery-teknologin kan användas med antikroppar. Intratumoral behandling skulle kunna minska systemiska biverkningar samt minska frekvensen av injektioner i en behandlingscykel. Ansatsen är ny för LIDDS och ett intressant steg för bolaget att utöka sin utvecklingsportfölj till immunbehandling av cancer.

Konkurrensen inom immunonkologi är stor och flera olika tillvägagångssätt finns redan tillgängliga eller studeras för närvarande. Intratumoral behandling är en intressant metod, vilken kan ses som en Trojansk häst, där antikropparna kan attackera inifrån. Mikromiljön runt en cancertumör är ofta väldigt svårpenetrerad och det kan vara svårt för systemiska terapier att penetrera "skölden". Med en intratumoral injektion skulle man kunna släppa antikropparna fria där de kan ge störst effekt. 

Metoden är dock svår att få perfekt. Cancertumörer är fortfarande inte fullt förstådda och vad som i teorin kan hjälpa stämmer inte alltid i praktiken. Därför är också cancerläkemedel de utvecklingsprojekt med låg sannolikhet att nå marknad. 

Att LIDDS aspirerar till att utvidga sin portfölj med olika anti-cancer metoder är positivt. NanoZolid har potential att användas i flera tillvägagångssätt och vi anser att kunna använda teknologin med antikroppar kan öppna fler dörrar i framtiden. Vi väntar med en större bedömning av projektet innan mer data och information finns tillgänglig. Vårt motiverade värde uppgick till 18 kronor vid senaste rapporten (2017-02-20) och detta kvarstår. 

Download our latest Research Report from 2017-09-05

Download full report icon-download