Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
LIDDS

LIDDS

Press release

Print

LIDDS: LIDDS ingår exklusivt utvecklings- och optionsavtal för bröstcancerprodukt

LIDDS AB (publ) och Belina AB meddelar idag att ett exklusivt produktutvecklings- och optionsavtal har tecknats. LIDDS ska med sin drug development-teknologi NanoZolid® formulera ett nytt innovativt läkemedel åt Belina. Produkten skall ge en ...

LIDDS AB (publ) och Belina AB meddelar idag att ett exklusivt produktutvecklings- och optionsavtal har tecknats. LIDDS ska med sin drug development-teknologi NanoZolid® formulera ett nytt innovativt läkemedel åt Belina. Produkten skall ge en kontrollerad frisättning av läkemedlet över lång tid och användas vid behandling av bröstcancer.

Belina AB är ett projektbolag inom PULS-sfären (www.pulsinvest.se) som utvecklar en produkt för bättre behandling av patienter med bröstcancer. Mångårig forskning vid Lunds Universitet visar att en parallell långtids-behandling med en känd läkemedelssubstans i kombination med dagens behandlingsregimer kan leda till ett signifikant bättre behandlingsresultat.

Det första steget i samarbetet är att LIDDS med NanoZolid utvecklar en läkemedelsformulering åt Belina. Därefter har Belina en option på att teckna ett exklusivt licensavtal med LIDDS som innebär att Belina får rättigheten att använda NanoZolid-teknologin för det nya innovativa läkemedlet.

Avtalet innebär att LIDDS löpande får ersättning för sina utvecklingskostnader. Om Belina utnyttjar optionen och tecknar licensavtal utgår sedvanliga licensintäkter till LIDDS baserade på produktens progress mot marknadsintroduktion och framtida försäljningsintäkter.

Sedan tidigare har LIDDS ett pågående prostatacancerprojekt i Fas IIb samt lovande prekliniska projekt för lokalbehandling av cancertumörer med cytostatika. Det ingångna samarbetsavtalet innebär att LIDDS nyttjar sin teknologi för att utveckla en ny och innovativ behandling för bröstcancer med en stor patientpopulation.

- Vi är mycket glada över produktutvecklings- och optionsavtalet som ger LIDDS möjlighet att samarbeta i utvecklingen av en ny och innovativ behandling av bröstcancer. Samarbetet är också ett kvitto på det genuina intresse som finns för NanoZolid-teknologin. Vi har stora förväntningar på vår drug-development-teknologi som erbjuder en kontrollerad frisättning av läkemedel och som kan integrera många olika typer av läkemedelssubstanser, säger vd Monica Wallter.
- Redan vid uppstarten av PULS projektbolag Belina har vi haft höga krav på drug-delivery-teknologin för att kunna uppnå kravspecifikationen på slutprodukten. Enligt våra efterforskningar kan vi konstatera att NanoZolid-teknologin är den enda drug-delivery-teknologin på marknaden som kan erbjuda så lång frisättning av så stora mängder aktiv substans och som uppfyller våra krav. Vi är därför mycket glada över att inleda detta partnerskap med LIDDS, säger Pontus Ottosson, vd P.U.L.S. AB.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och drabbar årligen 1,7 miljoner kvinnor globalt. Marknaden växer med cirka 6 % årligen och beräknas år 2023 nå 18 miljarder USD.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 14:55 CET.

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid® som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid® ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid® kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca®Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger. För mer information, besök www.lidds.se. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire