LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Avtal för nytt projekt

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

LIDDS meddelade i dag att man ingått ett licensavtal med Belina. LIDDS kommer att nyttja NanoZolid-plattformen för att utveckla en produktkandidat inom bröstcancer, som Belina sedan har en option att licensiera in. Detta är ett steg i rätt riktning för LIDDS och även om intäkterna fortfarande ligger långt fram i tiden så ser vi positivt på utvecklingen.

LIDDS meddelande under dagen att man ingått ett avtal med Belina AB för utveckling av en produktkandidat mot bröstcancer. Belina är ett projektbolag inom P.U.L.S. Invest, ett Helsingborgsbaserat investmentbolag. P.U.L.S. var även drivande till LIDDS start och står i dag kvar som en ägare om cirka 5 procent. Enligt avtalet så kommer LIDDS nyttja NanoZolid för att utveckla en läkemedelskandidat, vilken Belina har en exklusiv option för att licensiera in. LIDDS kommer att löpande få ersättning för utvecklingskostnader och i det fall Belina nyttjar optionen så har LIDDS rätt till milstolpebetalningar och royalties på försäljning.

Projektet är inom bröstcancer, en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor som drabbar cirka 1,7 miljoner globalt och per år. Marknaden är likt många andra cancerområden mycket stor och det existerar ett behovet av mer effektiv och skonsam behandling. En intratumoral behandling med NanoZolid har en intressant möjlighet i bröstcancer, till exempel i kombination med nuvarande standardbehandlingar. Det är ännu inte känt vilken sorts substans avtalet rör.

Vi skrev i vår senaste rapport (20 feb 2017) att vi förväntade oss ett licensavtal genom NanoZolid-plattformen. LIDDS har även uttryckt sig positivt angående chanserna, vilka nu visat sig besannas. Det är ett bra kliv att ta för LIDDS som visar att man aktivt jobbar för att utvinna det potentiella värdet som finns i NanoZolid. Även om det fortfarande lär dröja ett tag innan intäkter rullar in så är det en positiv utveckling för bolaget.

Vårt motiverade värde uppgår till 18 kronor per aktie. Då vi räknat med att avtal likt detta skulle komma in så gör vi inga ändringar i våra estimat i dagsläget. Med mer klarhet kring projektet så kommer även potentialen kunna utvärderas bättre och framtida justeringar kan komma.

Download our latest Research Report from 2018-05-23

Download full report icon-download