LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Årsrapport ger mer insikt i 2017

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

LIDDS släppte efter börsens stängning i går årsrapporten för 2016. Då kvartalsrapporterna behandlar årets händelser och finansiell ställning, plus att nyheter släpps löpande, så innehöll rapporten inga stora överraskningar. Resultatet för året var -6,6 (-7,8) miljoner kronor, medan kassaflödet (exkl. emissioner) låg på -16,2 (-13,7) miljoner kronor. Kassan vid årets slut var 18,7 miljoner kronor, vilken kan behöva stärkas redan under 2017.

Noterbart är styrelsens diskussion kring finansiell ställning av bolaget. Runt fyra miljoner togs in nu i april 2017 vilket läggs till de cirka 19 miljoner som fanns i kassan vid årsskiftet. Redan vid den riktade emissionen så meddelades att styrelsen avsåg fråga om mandat att genomföra en emission motsvarande upp till 20 procent av bolagets aktier. LIDDS har varit aktiva under den senaste perioden och är i tagen för att ta flera projekt vidare till nästa steg i utvecklingen. Styrelsen indikerar därför för att nytt kapital behöver tillföras redan under 2017. Vi har tidigare flaggat (se senaste rapport 20 feb 2017) för att cirka 20 miljoner kronor behövde tillföras för att genomföra en satsning på utvecklingen, men bedömde att detta skulle behövas först under 2018. Nya projekt har därefter tagits in och ambitionsnivån har höjts. Om man genomför en emission under 2017 så kan LIDDS tidigt fokusera på utvecklingsarbetet med en säkerhetsmarginal på kassan, i stället för att vänta till sista momentet. Därför kan detta vara ett bra beslut i det fall det genomförs.

Download our latest Research Report from 2018-05-23

Download full report icon-download