LIDDS

LIDDS

Press release

Print

LIDDS: NanoZolid®-teknologin presenteras på internationell konferens om injicerbara biomaterial, GRIBOI 2017

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

LIDDS har bjudits in att presentera NanoZolid-teknologins möjligheter att ge effektiv lokal behandling av cancertumörer med begränsade biverkningar på GriBoi, en dedicerad konferens för injicerbara biokompatibla material som hålls i Aten 18-21 ...

LIDDS har bjudits in att presentera NanoZolid-teknologins möjligheter att ge effektiv lokal behandling av cancertumörer med begränsade biverkningar på GriBoi, en dedicerad konferens för injicerbara biokompatibla material som hålls i Aten 18-21 maj 2017.

TeckningskursenNanoZolid-teknologin har väckt intresse hos radiologer för sin vävnadsvänlighet, injicerbarhet och duration. De ser en potential att med hjälp av moderna radiologiska genomlysningsmetoder injicera NanoZolid med t.ex. cytostatika direkt i cancertumörer. Presentationen vid GriBoi 2017 fokuserar på teknologins möjligheter men innefattar även resultat av LIDDS prostatacancerprojekt som validerat teknologin med kliniska resultat i Fas II samt preklinisk forskning med NanoZolid och docetaxel och immunaktiva biomolekyler.

- Det är glädjande att NanoZolid-teknologin väcker intresse även bland radiologer. Teknologin är unik då den kan ge upp till sex månaders kontrollerad läkemedelsfrisättning i tumörområdet samt att det injicerade läkemedlet resorberas helt i kroppen, säger VD Monica Wallter.

LIDDS vill erbjuda effektiv behandling av cancer utan att patienten ska behöva behandlas oftare än nödvändigt och samtidigt ge mindre biverkningar än traditionell behandling med tabletter eller infusioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com   
        
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 08:50 CET.

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid® som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid® ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid® kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca®Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger. För mer information, besök www.lidds.se.
Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire