LIDDS

LIDDS

Press release

Print

LIDDS: Fas IIb-studien startar

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Fas IIb-studien startar LIDDS har nu fått godkännande från läkemedelsmyndigheten i Kanada att inleda den kliniska studien, LPC-004. Läkemedelsbatchen av Liproca® Depot är godkänd och urologklinikerna som ska delta i studien är redo att ...

Fas IIb-studien startar

LIDDS har nu fått godkännande från läkemedelsmyndigheten i Kanada att inleda den kliniska studien, LPC-004. Läkemedelsbatchen av Liproca® Depot är godkänd och urologklinikerna som ska delta i studien är redo att inkludera patienterna.

LIDDS genomförde redan i mars månad ett "Investigator meeting" i Kanada där behandling med Liproca Depot demonstrerades för studiens urologer, koordinatorer och sjuksköterskor. Urologerna uttryckte ett stort intresse för denna nya typ av behandling av prostatacancer.

En av urologerna som deltar i studien är Professor Laurence Klotz på Universitetssjukhuset i Toronto, Kanada. Professor Klotz är världsledande inom forskning gällande prostatacancerpatienter som inte får aktiv behandling utan endast följs upp regelbundet, s.k. "Active Surveillance" eller "Watchful Waiting". Han är vidare som Key Opinion Leader en efterfrågad talare på internationella urologkonferenser.

- Vi är mycket glada över det stora intresset för Liproca Depot från deltagande urologer och att Professor Klotz kommer att delta i studien. LIDDS har inväntat godkännande från Health Canada och vi är självklart glada över det positiva beskedet. Allt som LIDDS själva har haft full kontroll över har varit förberett en längre tid och våra prövningskliniker står beredda att starta, säger VD Monica Wallter.
             
De första tjugo patienterna kommer att behandlas med betydligt högre doser av 2-hydroxyflutamide än i tidigare studien, LPC-003. Därefter kommer läkemedelsdosen för resterande patienter i studien att fastställas. Totalt planeras femtio till sextio patienter med prostatacancer att behandlas och de kommer löpande följas upp under sex månader med bl.a. PSA-test, prostatavolym, MR och livskvalitet.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com   
        
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 09:15 CET.

LIDDS utvecklar effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid frisätter läkemedlet lokalt och effektivt i nära anslutning till tumören vilket innebär betydligt mindre biverkningar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin ger möjlighet till en kontrollerad och skräddarsydd frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan integrera både mindre och större läkemedelsmolekyler som t.ex. cytostatika och antikroppar. Bolagets längst framskridna projekt, prostata-cancerprodukten Liproca®Depot innehållande 2-hydroxyflutamide, validerar att teknologiplattformen fungerar. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid kombineras med antiandrogener, cytostatika samt för immunaktiva substanser. För mer information, se www.lidds.se. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire