LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Startskott för fas IIb

LIDDS har nu erhållit godkännande för att starta fas IIb LPC-004 studien med Liproca Depot. 50-60 tidigare obehandlade prostatacancerpatienter kommer att studeras i en dosoptimeringsstudie där anti-cancereffekt kommer att följas. Resultat bedöms kunna presenteras under första halvan av 2018.

LIDDS meddelade i morse att fas IIb-studien LPC-004 med Liproca Depot i diagnostiserade, tidigare obehandlade prostatacancerpatienter har startat. Formaliteter i form av godkännande från den kanadensiska läkemedelsmyndigheten var det enda som saknades och nu är alltså detta på plats. Förberedelserna har pågått under en  tid och patientrekryteringen bedömer vi kunna gå relativt snabbt. Totalt ska 50-60 patienter studeras, vilka behandlas och sedan följs upp under sex månader där PSA-test, prostatavolym, magnetröntgen och livskvalitet granskas. Målet är att utvärdera optimal dosering för maximal anti-cancereffekt och därigenom fördröja svårare behandlingar, så som operation eller strålbehandling. Tidigare har studien ansetts kunna vara klar tills i början på 2018. Även om rekryteringen kan gå smidigt så anser vi att det är en optimistisk tidsplan och bedömer att resultat tidigast kan komma mot slutet av det första halvåret, dvs Q2 2018.

Download our latest Research Report from 2018-02-27

Download full report icon-download