LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Q1-rapport utan dramatik

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Kostnaderna för kvartalet var 1,8 (1,5) miljoner och omsättningen 0 (0) kronor, vilket ger ett resultat på -1,8 (-1,5) miljoner kronor. Fördelat per aktie så blir det -0,10 (-0,11) kronor. Kassaflödet för perioden var -9,2 (-4,1) miljoner kronor, vilket ger en kassa på 9,4 (11,4) miljoner kronor. Bolaget har startat året med hög aktivitet och fas IIb-studien är igång. Resterande del av året bör ha flera nyheter kring bolagets projekt.

LIDDS släppte i morse rapporten för Q1-2017. Då bolaget befinner sig i utvecklingsskedet och alla nyheter rapporteras löpande så inkluderade den ingen dramatik. Kostnaderna för kvartalet var 1,8 (1,5) miljoner och omsättningen 0 (0) kronor, vilket ger ett resultat på -1,8 (-1,5) miljoner kronor. Fördelat per aktie så blir det -0,10 (-0,11) kronor. Kassaflödet för perioden var -9,2 (-4,1) miljoner kronor, vilket ger en kassa på 9,4 (11,4) miljoner kronor. Detta stärker vår tro att ett kapitalbehov ligger i görningen för LIDDS. Anledningen till den ökande kostnadsbasen ligger i en större satsning på flera olika projekt, vilket vi tycker är positiva signaler på en satsning från bolaget men vilket investerare bör ha i åtanke innan man tar ett investeringsbeslut.

Under kvartalets gång så har bolaget varit aktiva i förberedelser och utvecklingsarbete. Prekliniska resultat med NanoZolid och docetaxel har visats upp inom lungcancer och är accepterade för publicering i European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Man har även genomfört tester med NanoZolid och antikroppar, vilket har en intressant potential inom cancerbehandling. Ett samarbete har påbörjats tillsammans med Sara Mangsbo på IGP Uppsala Universitet.

De stora nyheterna hittills under 2017 har dock kommit efter kvartalets slut. Den första är det avtal som slöts med Belina AB, där LIDDS kommer att formulera ett nytt läkemedel inom bröstcancer med NanoZolid. Substansen är inte känd men man avslöjar i rapporten att det inte rör sig om cytostatika. Den andra stora nyheten är att fas IIb LPC-004 med Liproca Depot i tidigare obehandlade prostatacancerpatienter har startat. Förutom detta så har även en riktad nyemission om 4,2 miljoner kronor genomförts i april. Investeraren, Daniel Lifveredson (Immobilien Österreich AB) är även föreslagen som styrelseledamot.

Under resterande del av 2017 så bör fler nyheter kring de tidiga projekten (docetaxel, doxorubicin, antikroppar, Belina) kunna meddelas, vilket kan ge större insikt i vilken riktning bolaget kan ta de kommande åren. 

Download our latest Research Report from 2018-05-23

Download full report icon-download