LIDDS

LIDDS

Press release

Print

LIDDS: LIDDS får patentskydd för NanoZolid®-teknologin i Indien

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Patentverket i Indien har godkänt LIDDS viktigaste patentansökan för NanoZolid®-teknologin. Patentet är strategiskt viktigt för både pågående och kommande läkemedelsutvecklingsprojekt i LIDDS. NanoZolid®- teknologin är flexibel och kan ...

Patentverket i Indien har godkänt LIDDS viktigaste patentansökan för NanoZolid®-teknologin. Patentet är strategiskt viktigt för både pågående och kommande läkemedelsutvecklingsprojekt i LIDDS. NanoZolid®- teknologin är flexibel och kan kombineras med olika typer av läkemedelssubstanser för lokal behandling av cancertumörer med betydligt mindre biverkningar.

Godkännandet gäller patentnummer 280862, Bioresorbable controlled-release composition, i Indien. Patentet ger brett skydd för Liproca Depot och andra läkemedelsprodukter som baseras på NanoZolid®-teknologin. Patentet är sedan tidigare godkänt i USA, Kanada och EU. LIDDS patentskydd för NanoZolid® blir därmed starkt även i Asien och Oceanien med godkännanden i bl.a. de stora länderna Kina, Japan, Ryssland och Australien.

NanoZolid®-teknologin ger LIDDS möjlighet att utveckla lokalt verkande läkemedel med kontrollerad och långvarig frisättning av läkemedel och erbjuda licenstagare utveckling av läkemedelsprodukter med ett förlängt immaterialrättsligt skydd.

 - Vi är glada att vi nu fått NanoZolid®-patentet godkänt i Indien som är en viktig marknad både kommersiellt och för tillverkning av läkemedelsprodukter, säger VD Monica Wallter.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 10.55 CET.

LIDDS utvecklar effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt i nära anslutning till tumören vilket innebär betydligt mindre biverkningar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin ger möjlighet till en kontrollerad och skräddarsydd frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid®kan integrera både mindre och större läkemedelsmolekyler som t.ex. cytostatika och antikroppar. Bolagets längst framskridna projekt, prostata-cancerprodukten Liproca® Depot innehållande 2-hydroxyflutamide, validerar att teknologiplattformen fungerar. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika samt för immunaktiva substanser. För mer information, se www.lidds.se. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire