LIDDS

LIDDS

Press release

Print

LIDDS: Positiva forskningsresultat för NanoZolid® med antikroppar

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Kompletterande resultat från LIDDS forskningsprojekt med IGP, Uppsala Universitet, visar att antikroppar kan frisättas från en NanoZolid®-formulering med full funktion och med en depåeffekt. Resultaten innebär ett fortsatt fokus på lokal ...

Kompletterande resultat från LIDDS forskningsprojekt med IGP, Uppsala Universitet, visar att antikroppar kan frisättas från en NanoZolid®-formulering med full funktion och med en depåeffekt. Resultaten innebär ett fortsatt fokus på lokal behandling med biologiska läkemedel baserat på NanoZolid®. Målsättningen är att utveckla en effektiv immunbehandling mot cancer med reducerade biverkningar.

LIDDS ser ett stort kliniskt behov och en betydande kommersiell potential för principen att med lokal behandling aktivera kroppens immunförsvar. Detta är mot bakgrunden att immunterapi ofta ger bra effekt men också svåra och oförutsedda biverkningar som gör att behandlingen måste avbrytas.

- Det är spännande att vi fått ytterligare lovande resultat med NanoZolid® för immunterapi. Resultaten visar på teknologins breda möjligheter att integrera olika typer och storlekar av molekyler. Immunonkologi är ett hett forskningsområde i alla större läkemedelsföretag och LIDDS kommer, baserat på dessa nya resultat, att utvärdera vilka typer av projekt som bör prioriteras samt kontakta ledande läkemedelsföretag och diskutera samarbeten/licensiering av NanoZolid®-teknologin för effektivare immunterapi. Målsättningen är att, med mindre biverkningar, inducera en lokal aktivering av immunförsvaret som effektivt behandlar tumörer i alla delar av kroppen. Vi ser fram emot fortsatt spännande samarbete med IGP och med andra cancerforskare, säger VD Monica Wallter.

Immunonkologi är ett mycket intressant utvecklingsområde för effektiv cancerbehandling som baseras på principen att aktivera kroppens eget immunförsvar att angripa cancerceller. Många av de större läkemedelsföretagen har inlett prekliniska eller kliniska tester för immunmodulerande läkemedelskandidater och flera produkter har redan fått marknadstillstånd. Vissa av de immunonkoloigska läkemedlen förefaller att bota vissa grupper av patienter som tidigare hade en mycket dålig prognos. De flesta bedömare anser att immunonkologi är det största genombrottet inom cancerbehandling på flera decennier.

NanoZolid®-teknologin har fördelar då den kan ge starkare läkemedelseffekt samt en kontrollerad frisättning av läkemedel direkt i tumörområdet med minskad systemisk biverkningsprofil. Med NanoZolid®-teknologin behöver patienten heller inte utsättas för frekventa injektioner, vilket är fallet idag. LIDDS vill utveckla en effektiv lokalbehandling med bättre livskvalitet för de drabbade patienterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017
kl. 11.15 CET.

LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt i nära anslutning till tumören vilket innebär betydligt mindre biverkningar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin ger möjlighet till en kontrollerad och skräddarsydd frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid®kan integrera både mindre och större läkemedelsmolekyler som t.ex. cytostatika och antikroppar. Bolagets längst framskridna projekt, prostata-cancerprodukten Liproca® Depot innehållande 2-hydroxyflutamide, validerar att teknologiplattformen fungerar kliniskt. Projektet befinner sig i fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm.
LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika samt immunaktiva substanser. För mer information, se www.lidds.se. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire