LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Ytterligare prekliniska resultat

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

LIDDS meddelade tidigare i dag resultat från ytterligare prekliniska cancertester.

LIDDS utvärderar NanoZolid-teknologin som en intratumoral eller lokal immunbehandling av cancer och tycks visa positiva resultat med anti-cancereffekt i musmodeller. De positiva indikationerna kommer att leda till ytterligare studier och resultat från dessa förväntas under de kommande fyra månaderna. 

LIDDS har den senaste tiden satsat på konceptet med att kunna inkorporera immunterapeutiska molekyler med NanoZolid, vilket är ett spännande område för nya innovationer. Framtida resultat kommer att visa vägen för den fortsatta utvecklingen och mer klarhet kommer att framkomma under 2018. Vi bedömer att det finns många potentiella intressenter till att kunna använda NanoZolid med immunonkologiska molekyler, vilket ger det en stor potential, men flera steg återstår innan det kan bli aktuellt. 

Vi har sedan tidigare en Fair Value Range mellan 3 till 43 kronor, där Base Case är 16 kronor per aktie. Dagens nyheter motiverar inga ändringar. Vi anser att LIDDS står inför ett spännande år och kan komma att ta flera steg framåt den närmsta tiden. 

Download our latest Research Report from 2018-05-23

Download full report icon-download