LIDDS

LIDDS

Research note

Print

LIDDS: Licensavtal med kinesisk partner

LIDDS har skrivit ett licensieringsavtal rörande Liproca Depot med det kinesiska farmabolaget Jiangsu Ambition Medical.

Avtalet är med det kinesiska pharmabolaget Juangsu Ambition Medical och gäller Liproca Depot på den kinesiska marknaden. LIDDS erhåller en kontantersättning (upfront) överstigande 1 miljon USD och har rätt till ytterligare milstolpsbetalningar samt royalties på potentiell framtida försäljning. 

Jiangsu kommer att ta projektet vidare i en klinisk fas III studie som är fullt finansierad av Jiangsu och Liproca Depot förväntas sedan få ett första regulatoriskt marknadsgodkännande i Kina. Jiangsu har en stark utvecklings- och försäljningsorganisation och enligt pressmeddelandet så förväntar sig Jiangsu en stark lansering av produkten, där de förutspår 50000-70000 behandlingar per år efter 3-5 år på marknaden. 

Det framgår även av pressmeddelandet att Jiangsu kan vara intresserade av ett fortsatt samarbete med ytterligare projekt baserade på NanoZolid-teknologin. Även om den kinesiska marknaden inte kan jämföras med Europa eller USA så tror vi ända att det är mycket positivt för LIDDS att få till ett samarbete med en väletablerad kinesisk partner. Det breddar det potentiella värdet bolaget kan få och kommer troligen att hjälpa med förståelsen och utvecklingen av produkterna. 

Vi kommer att dyka djupare i avtalet och dess implikationer och återkommer med en längre text när vi vet mer. Nyheten kommer att innebära en positiv justering i våra modeller. 

Download our latest Research Report from 2018-05-23

Download full report icon-download