Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research update

Print

Mycronic: Blandade marknadssignaler

Mycronics Q2-rapport med intäkter på 284,6 MSEK och en EBIT-marginal på 0,4 procent kom in 28,4 MSEK respektive 7,6 procentenheter under våra prognoser. Skillnaden består i huvudsak i att vi överskattat SMT-försäljningen och dess positiva valutaeffekter.

Den valutajusterade SMT-tillväxten var endast 2 procent. Inte heller tillväxten i SMT-orderingången på 8 procent imponerade. Å andra sidan har Mycronic återigen en rekordorderbok, som tangerar 900 MSEK och till stora delas ska betas av under H2. Garantitider som snart bör gå ut gör även att vi ser en ljus framtid för PG.

Vi har sänkt de kortsiktiga estimaten något men upprepar vårt motiverade värde på 57 SEK. Mycronic behöver under H2 säkra sin orderingång för att nå tillväxt 2016. Beroende på hur detta går finns upp- respektive nedsida till vårt bull och bear case på 80 och 26 SEK.

Continue reading (pdf) icon-download