Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research note

Print

Mycronic inför Q2: Vi höjer våra förväntningar

Inför Mycronics Q2-rapport den 13 juli har vi höjt våra kortsiktiga estimat något, primärt på grund av piggare marknad än befarat inom SMT samtidigt som PG fortsätter att överraska positivt. Vi väntar vi oss nu att Mycronic presenterar en omsättning för Q2 om 433 MSEK och ett EBIT på 74 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 17 procent (tidigare 403 MSEK, 57 MSEK och 14 %). För helåret räknar vi med ett EBIT på 370 MSEK och en omsättning på 1 819 MSEK där det senare fortfarande är betydligt lägre än Mycronics guidning på 1 900 MSEK. Det blir intressant att se om Mycronic håller fast vid denna guidning. Eftersom marknaden ser ut att ha förbättrats lutar vi åt att så blir fallet, vilket i så fall skulle vara ett styrkebesked. I övrigt hoppas vi särskilt på kommentarer om PG-marknaden och då i synnerhet hur den snabba tillväxten inom virtual/augmented reality påverkar bolaget.

Efter order på två avancerade maskritare väntar vi oss en PG-orderingång för det andra kvartalet om 507 MSEK. I våra maskritar-intäkter på 252 MSEK ingår leverans av en avancerad maskritare à 133 MSEK eftersom vi gör den spekulativa bedömningen att Mycronic och en kund kommit överens om tidigare leverans då detta skulle gynna bägge parter (kunden får maskinen tidigare och Mycronic slipper rapportera ett förlustkvartal). Det bör noteras att om denna levereras skulle bli av så sker det i strid med Mycronics tidigare bedömning i bolagets pressmeddelanden om att orderbokens kvarvarande avancerade system ska levereras under det andra halvåret 2016 alternativt under 2017. Mot detta ska dock invändas att Mycronics förväntade leveransdatum i pressmeddelanden bara är just förväntningar och inte sällan osäkra sådana. Allt annat lika skulle utebliven leverans av en avancerad maskritare i Q2 medföra en större förlust om -32 MSEK på EBIT-nivå, enligt våra beräkningar.

Inom SMT väntar vi oss intäkter om 181 MSEK och en orderingång på 185 MSEK, vilket skulle motsvara en negativ årlig tillväxt på -7 respektive -3 procent. Jämfört med den negativa intäktstillväxten i Q1 på -31 procent vore detta dock ett stort steg framåt. Vårt Mycronic-case är dock inte marknadsberoende utan vi ser snarare en möjlighet för en marknadsledare som Mycronic att flytta fram sina positioner under tuffare tider.

Den starka PG-orderingången gör att vi inte sänker vår värdering i base case på 83 SEK per aktie trots att aktieägarna erhållit en utdelning på totalt 4 SEK under perioden. Vi kommer med högsta sannolikhet snarare behöva höja våra prognoser ytterligare i vår Q2-uppdatering eftersom bolaget fortsätter att fundamentalt röra sig med stormsteg mot vårt bull case på 92 SEK. Trots att aktien är upp 14 procent på en månad räknar vi med att Mycronic fortfarande värderas till runt EV/EBIT 6x på våra 2017-prognoser, lite beroende på hur mycket av orderboken som hinner levereras under 2017. Den höga bolagskvaliteten borde betinga en betydligt högre multipel.

Download our latest Research Report from 2017-09-18

Download full report icon-download