Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research update

Print

Mycronic: Drar fram som en atlantångare

Mycronic hade i slutet av Q2 efter order i år på hittills 8 PG-system en orderbok om totalt 1 828 MSEK. I våra nya, högre estimat över EBIT på 688 och 712 MSEK för 2016 respektive 2017 ingår inga ytterligare PG-beställningar. Vi ser därför en låg risk i estimaten i dagens värdering på EV/EBIT 11x för 2016- 2017E.

Vi kommer antagligen aldrig få klarhet i hur många PG-system som behövs. Vi har dock nu tillräckligt på fötterna vad gäller diverse datapunkter över bildskärmsmarknadens utveckling för att förstå att marknaden värderar Mycronic utifrån ett historiskt ordermönster som inte verkar spegla framtiden. Föregående tar sig uttryck i vår nya fair value range på 68-146 SEK per aktie (29-92) med ett base case på 121 SEK (83).

Continue reading (pdf) icon-download