Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research interview

Print

Uppföljning av Mycronics Axxon-förvärv och strategin framöver

1. Vad är dina tankar om Axxon och bolagets mottagande inom Mycronic så här en månad efter att förvärvet annonserades?
För närvarande pågår processen att få kinesiska myndighetsgodkännanden på plats, vilket går enligt plan. Vi har jobbat med analyser under en längre tid innan överenskommelsen slöts. Den uppfattning som vi skapat oss under förvärvsprocessen kvarstår. Vi ser stora möjligheter med förvärvet av Axxon.

2. Axxon har byggt en stark position i Kina med hjälp av snabb respons på kunders behov och en bred produktportfölj. Hur kommer ni att arbeta för att förstärka Axxons konkurrenskraft på lite längre sikt och skapa inträdesbarriärer?
Axxons kultur passar väl in i Mycronics. Vi fortsätter att arbeta utifrån vår strategi som skapar förutsättningar för en stark konkurrenskraft och därmed långsiktig tillväxt. Det innebär till exempel fortsatt fokus på att alltid ha en attraktiv produktportfölj som möjliggör för våra kunder att ha en effektiv elektronik-tillverkning. Genom förvärvet skapar vi en världsledande aktör inom dispensering. Axxons teknologi kompletterar den unika jet printing teknologi som Mycronic utvecklat under många år. Det skapar stora möjligheter för såväl Axxon som Mycronic att expandera produktportföljen och därmed stärka sina positioner i nya segment och på nya marknader. Axxon har en stark ställning på den kinesiska marknaden medan Mycronic är starka i Nordamerika och Europa.

3. När man jämför Axxons marginaler med Mycronics så framstår Axxon som oerhört lönsamma. Vad är det som ligger bakom Axxons starka marginaler? Har Axxon t.ex. högre effektivitet i produktionen eller en mer strömlinjeformad verksamhet vad gäller fasta kostnader?
Axxon arbetar väldigt nära sina kunder och tar fram bra produkter som kunderna är villiga att betala för. Detta är inte olikt Mycronics sätt att arbeta på inom våra marknader. Mycronic-koncernens marginaler har under de senaste åren utvecklats gynnsamt. Rörelsemarginalen inom affärsområde ytmontering belastas dock för närvarande av relativt höga kostnader för produktutveckling. Att investera i produktutveckling är oerhört viktigt för att behålla en stark konkurrenskraft och därmed skapa organisk tillväxt.
 
4. Med Axxon så får ni bl.a. även ett bredare erbjudande och fler kontaktytor mot högvolymskunderna. Kan du säga något mer om hur ni tänkt utnyttja denna möjlighet?
Att ha en stark produktportfölj inom olika segment av dispenseringsmarknaden och på olika geografiska marknader skapar möjligheter för både Axxon och Mycronic. Vi arbetar med att planera hur detta bäst ska utnyttjas.

5. Hur resonerar ni, efter förvärvet, kring den fortsatt stora kassan och sannolikheten för att ni gör ytterligare förvärv? Är andra förvärvsprocesser fortfarande av intresse eller ligger allt fokus för tillfället på att integrera Axxon på bästa möjliga sätt?
Vi tittar kontinuerligt på möjligheter till förvärv. Men som jag har sagt många gånger tidigare så får det ta sin tid. Det viktigaste vid ett förvärv är att bolaget passar in i koncernen. Så vi stressar inte. Nu fokuserar vi på att använda Mycronics respektive Axxons styrkor för att skapa ytterligare mervärden. Samtidigt pågår som sagt alltid en genomlysning av marknaden. Det pågår som ni också vet även en satsning med interna resurser på att vidareutveckla vår befintliga produktportfölj.

6. Ni har nu under en tid levererat klart högre rörelsemarginal än ert finansiella mål (10% över en konjunktur). Hur ser du på detta mål framöver?
Vi har uttryckt att vår rörelsemarginal ska överstiga 10 procent, alltså inte uppgå till 10 procent. Och då menar vi även att det ska vara så över en längre tid. Styrelsen har alltid att ta ställning till de finansiella målen och en eventuell revision av de finansiella målen.

7. Hur ser du på er konkurrenskraft inom SMT/ytmontering-området? Vad är era långsiktiga konkurrensfördelar?
Vår utrustning är mycket flexibel, vilket krävs av allt fler elektroniktillverkare. Att snabbt kunna ställa om produktionen för att på så sätt kunna minimera lagerhållning av färdiga kretskort är väsentligt när produktlivscyklerna blir allt kortare. Att erbjuda kunderna en helhetslösning i den smarta fabriken blir också allt viktigare och där har Mycronic ett unikt erbjudande, Mycronic 4.0.

8. Avslutningsvis, inom vilka områden kan ni exekvera bättre? Förbättringspotential?
Att slå sig till ro är det allra farligaste, då blir man snabbt omsprungen. Vi kan alltid förbättra såväl produkter och effektivisera processer. Och vi kan bredda vår verksamhet till nya marknadssegment. Det är mitt ständiga fokus – att hela tiden bli ännu bättre och ännu mer effektiv. På så sätt skapar vi aktieägarvärde.