Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research note

Print

Mycronic: Tuffa jämförelsetal i Q3

Mycronic rapporterar sitt tredje kvartal på torsdag, 20 oktober. Vi väntar oss intäkter på 481 MSEK och EBIT uppgående till 88 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 18 procent. Det är värt att notera att detta skulle innebära en negativ EBIT-tillväxt på -58 procent från de mycket starka jämförelsetalen i Q3’15.

Halvledarmarknaden (där Mycronics SMT-kunder är verksamma) väntas nu under 2016 falla med -3,5 procent, jämfört med den tidigare bedömningen om en tillväxt på 1 procent. På elektronikmarknaden verkar nedgången dock ha lugnat ned sig då den negativa tillväxten i Q1’16 på -9 procent bara blev -2 procent för H1’16 enligt Prismark. Positivt för Mycronic är att segment med högre mix såsom industri, medicinteknik och bilindustrin växer medan PC och mobiltelefoner går sämre. Denna gynnsamma trend väntas fortsätta långsiktigt och driva den långsiktiga tillväxten som i likhet med tidigare väntas uppgå till 2,7 procent.

Vi antar att Axxon under Q3 inte hade konsoliderats på något sätt och att SMT-intäkterna uppgår till 193 MSEK, motsvarande en nedgång på -7 procent sedan förra året, vilket är samma som SMT-marknadens nedgång under H1’16. Vi räknar med 200 MSEK i orderingång för Q3 motsvarande nära oförändrade nivåer jämfört med förra året men har dock reviderat upp vår Q4-orderingång med 15 MSEK med anledning av pressmeddelandet under förra veckan angående volymbeställningarna av MY600. Ordern gäller mellan 10-25 system till en och samma kund, vilket motsvarar hela 13-32 procent av våra antaganden över antal jet printer-system sålda för hela 2016. Vi ser mycket positivt på denna beställning som verifierar att MY600 i högsta grad är relevant även för högvolymskunder, vilka står för en stor majoritet av totalmarknaden.
 
Inom PG väntar vi oss en orderingång i Q3 på 133 MSEK (exkl. ordern från 1/7 som hamnar i Q2-orderingången) MSEK samt PG-intäkter om 288 MSEK, där den senare siffran inkluderar leverans av en P8R och två stycken FPS-system.

Vi noterar att kapacitetesutnyttjandet av Mycronics maskritare nu sjunker för första gången på mycket länge, vilket i och för sig sig dock inte känns konstigt då Mycronic under det senaste året levererat fyra avancerade PG-system. Vi tänker att det även kan finnas en viss negativ överlappande effekt mellan övergången från LCD till AMOLED, i synnerhet vad gäller Apple. 5-10 av de äldre och mindre bildskärms-fabbarna väntas stängas under 2016, vilket enligt vår tolkning också bör höra ihop med lägre efterfrågan på LCD. Den minskade kapaciteten antas ge en boost på lönsamheten för bildskärmstillverkarna under 2017. Den nya PG-marknadsdatan uppvisade i övrigt inga skillnader mot tidigare; LCD fortsätter förlora andelar till AMOLED och snittstorleken på skärmarna växer.
 
Aktien handlades länge under våren och inledningen av sommaren så lågt som 60 SEK men har på senare tid gått starkt och dagens kurser kring 111 SEK innebär 27 procents uppgång under de senaste tre månaderna, något som tillsammans med de tuffa jämförelsetalen skulle kunna föranleda ett visst säljtryck med tillhörande goda köplägen mot bakgrund av aktiens starka uppgång inför rapporten. Vi har dock räknat med att aktien får stöd av höjd guidance på grund av förtida leverans av ett avancerat PG-system i Q4’16. Det här är dock ingen viktig punkt i vår värdering utan det värsta som kan hända är att ordern rullar över till 2017 och gör nästa år till ett extremt bra år. Det finns antagligen lite manövreringsutrymme att tidigarelägga leveranser och vi bedömer att Mycronic gärna vill utnyttja detta för att jämna ut intjäningstillväxten mellan 2015-2017. Utan en höjd guidance krävs antagligen optimistiska uttalanden om Axxon alternativt SMT-marknaden som verifierar att Mycronics nischsegment går starkt för att hålla aktien uppe på rapportdagen. Det återstår att se hur Axxon-förvärvet redovisas men vi tänker oss att Axxon bör kunna nå minst 12 MSEK på EBIT-raden i Q4, varav 75 procent, motsvarande Mycronics ägarandel, borde tillfalla Mycronic. Från 2017 och framåt råder dock stor osäkerhet då Mycronic inte gett någon som helst indikation på hur Axxons tresiffriga intäktstillväxt från 2015 kommer att utvecklas framöver. Här inväntar vi därför ytterligare information i rapporten men vår intiala slutsats om att Axxon är ett strategiskt mycket intressant förvärv ligger kvar. Tills vidare kvarstår vårt base case på 121 SEK per aktie och vår fair value range om 68-146 SEK.
 

Download our latest Research Report from 2017-09-18

Download full report icon-download