Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research note

Print

Mycronic Q3: Resultatet långt över vår prognos

Mycronics intäkter och EBIT för Q3 uppgick till 497 och 148 MSEK, att jämföra med våra förväntningar på 481 och 88 MSEK. Den stora skillnaden är dels hänförlig till lägre FoU-kostnader dels bruttomarginalerna i båda segmenten. För SMT respektive PG hade vi väntat oss 45 och 57 procent i bruttomarginaler medan utfallet blev 47 och 69.

Överlag innebar Q3 mycket starka siffror. Det bästa med rapporten var enligt oss ytmontering där både omsättning och orderingång slog våra förväntningar och indikerar både en starkare marknad och stärkt position för Mycronic. Det är som alltid annars svårt att peka ut något dåligt med rapporten. Även om media i vanlig ordning lär fokusera på kvartalsfluktuationerna och den negativa vinsttillväxten på -43 procent från Q3'15 så bör investerarna se att glaset är halvfullt. Vi upprepar vår fair value range på 68-146 SEK per aktie med vårt base case på 121 SEK och ser ingen anledning till att dessa bör revideras ned. Aktien borde öppna närmare vårt base case, vilket skulle innebära en uppgång på 10 procent.

Download our latest Research Report from 2017-09-18

Download full report icon-download