Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research note

Print

Mycronic inför Q4’16: Rekordkvartal nalkas

Mycronic skruvade i december upp sin försäljnings-guidance för år 2016 från 1 900 MSEK till 2 200 MSEK (exklusive förvärv), hänförligt till tidigare leverans av ett P-80-system än vad som tidigare beräknats. Till följd av prognoshöjningen har vi ändrat våra estimat för Q4-rapporten som kommer den 10 februari. Vi väntar oss nu ett rekordkvartal med totala intäkter på 913 MSEK och EBIT om 471 MSEK (tidigare 589 & 198 MSEK). Det bör noteras att vi i princip bara har flyttat P-80-systemet från Q1’17 till Q4’16 och att våra estimat i övrigt och vår värdering därmed är oförändrade sedan tidigare.

Den uppreviderade guidningen omfattar totalt en höjning på 300 MSEK men vi noterar att med en USD på 8,6 skulle den höjda prognosen motsvara ett värde på P80-systemet om 35 MUSD, vilket är så lågt man kan komma i det kommunicerade prisintervallet. Föregående skulle kunna innebära att SMT-marknaden är fortsatt trög samt något svagare än vad Mycronic förutsåg tidigare under 2016. Den förra outlooken på 1 900 upprepades dock så sent som vid AEI-förvärvets annonsering den 21 november. För övrigt är SMT-konjunkturen tämligen ointressant för vårt investment case. Vi kan inte se någon ny marknadsuppdatering från Mycronic men vad vi hört i övrigt om marknaden har inte gett oss något skäl att göra några betydande förändringar i våra estimat. Vi väntar oss att Mycronic för Q4'16 kommer rapportera 231 MSEK i SMT-försäljning, vilket innebär 682 MSEK i PG-intäkter. Vi bedömer vidare att SMT-orderingången växer med 4 procent till 210 MSEK, drivet av MY600. Inga PG-systemordrar annonserades under Q4.
 
Vi väntar oss i samband med rapporten ytterligare information om förvärven Axxon och AEI. Det blir även intressant att se hur Mycronic väljer att ändra eller kommentera de finansiella målen samt eventuell prognos för 2017-försäljningen där vi antar att den senast nämnda kommer uppgå till 2 300 MSEK. Om vi relaterar till våra intäktsestimat på 2,9 miljarder SEK för 2019 och 3,6 miljarder SEK för 2021 så vill vi gärna sett ett treårsmål på över 3 miljarder SEK i försäljning, alternativt ett femårsmål på minst 4 miljarder SEK. Vi väntar oss dessutom en betydande höjning av lönsamhetsmålet som nu ligger på låga 10 procent EBIT och vi ser även denna höjning som en viktig fingervisning över hur tillväxten antas fördelas i de olika segmenten framöver. Vi har särskilt räknat med en gynnsam framtid för PG och bedömer därför att EBIT-marginalen kommer snitta 33 procent mellan 2016-2021 samt att en långsiktig EBIT-marginal på 20 procent inte är osannolik. Ett EBIT-mål på 20 procent skulle vara ett gott stöd för våra slutsatser men troligtvis kommer bolaget att vara fortsatt försiktiga i sitt resultatmål, vilket gör att vi mest troligt får nöja oss med 15 procent EBIT i målsättning; fortfarande en slående skillnad mot våra estimat.
 
Q4’16 blir som sagt ett rekordkvartal där EBIT väntas växa 52 procent från ett starkt Q4'15 men möjligen kommer aktiemarknaden bli lite besviken över utdelningsförslaget. I slutet av Q3’16 hade Mycronic 786 MSEK i kassan, vilket är ungefär vad som kommer att gå åt i initial betalning för de båda förvärven (exklusive tilläggsköpeskilling). Återstår gör då bara den halva miljard SEK som vi bedömer fanns i kassan vid årsskiftet, om inte P-6-systemet levereras i Q1’17, vilket vi antar skulle rendera ytterligare 140 SEK i EBIT. Summa summarum lär inte den totala utdelningen (inkl. extrautdelning) kunna bli mycket högre än 3 SEK per aktie (ned från 4 SEK för 2015), förutsatt att inte förvärvsfinansieringen kan ändras till en lånelösning. Det är dock enligt oss fullt naturligt att en investerare inte kan äta och ha kakan samtidigt. Vi ser det som positivt att Mycronic nu slutligen har valt att använda sin stora kassa men vi antar att investerarna behöver lite tid och utbildning för att kunna smälta i synnerhet förvärvet av AEI som inte är verksamt på Mycronics traditionella marknad. Vi upprepar vår värdering med ett base case på 128 SEK per aktie och en fair value range om 75-153 SEK. Order på P-10 eller P-800 utgör betydande katalysatorer för aktiekursen och rycker enligt vår tolkning allt närmare med tanke på skiftet från LCD till AMOLED och utbyggnaden av AMOLED-fabbar (vi återkommer till detta i vår sedvanliga analysuppdatering efter rapporten).

Download our latest Research Report from 2017-09-18

Download full report icon-download