Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research update

Print

Mycronic: Mot nya mål

Mycronics försäljning för 2016 stannade inkl. förvärven på 2 319 MESK jämfört med bolagets guidning på 2,2 miljarder SEK (exkl. förvärven). EBIT uppgick till 691 MSEK. De organiska siffrorna för Q4 var ganska mycket i linje med våra estimat bortsett från förvärvskostnaderna på 44 MSEK.

Det kaxiga nya försäljningsmålet på 5 miljarder SEK andas optimism men vi är däremot lite bekyttade över att EBIT-marginalmålet bara höjdes till 15 procent (10 %) då det indikerar en mer ofördelaktig intäktsmix med väsentligt lägre andel PG än våra estimat. Vi ser initialt med tillförsikt på förvärven av Axxon och AEI men det bör noteras att vi ännu bara har begränsade insikter rörande dessa verksamheter.

Vi gör inga förändringar i vår värdering om 128 SEK per aktie i base case samt vår fair value range på 75-153 SEK.

Continue reading (pdf) icon-download