MYCR

Mycronic

Research note

Print

Mycronic inför Q3’17: Rekord-orderingång för PG & upp till bevis för AS

Inför Mycronics Q3-rapport, den 19 oktober, räknar vi inom PG-segmentet endast med en maskritar-leverans av ett FPS-system (låga marginaler). Det är viktigt som investerare att förstå att Q3 därmed riskerar att bli svagt trots en monstruös PG-orderingång under tredje kvartalet. Koncernens totala orderbok borde hamna på cirka 2 miljarder SEK att jämföra med dagens börsvärde på 11,2 miljarder SEK. PG-orderingången är som vanligt i princip redan känd så rapporten i sig handlar mest om Assembly Solutions-segmentet (tidigare benämnt SMT, numera AS) och huruvida AS kan bära fram Mycronic till lönsamhet under lugnare kvartal på PG-sidan (därav rubrikvalet ”upp till bevis”).

Med antaganden om fortsatta integrationskostnader för AEi och inga avancerade PG-system för leverans i Q3 räknar vi med ett EBIT-resultat kring 15 MSEK. Vi estimerar en totalförsäljning om 481 MSEK, varav 359 MSEK från AS och 122 MSEK från PG. Både dollarn och yenen har gått emot Mycronic under kvartalet, vilket gör att vi ser en sekventiell q/q-tillväxt på endast 1 procent inom AS. Vi uppskattar att valutaeffekterna (efter hedging) kommer påverka totalintäkterna med cirka -5 procent men vi har trots det valt att inte revidera ned våra estimat då AS ser ut att ha bra fart, inte minst med tanke på de två volymordrarna som annonserats. Givet valutamotvinden är vi nöjda om AS-orderingången, drivet av förvärven, kommer in kring 370 MSEK, motsvarande 3 procent högre än Q2.

Den stora grejen är dock givetvis PG-orderingången under Q3 med order på hela 10 stycken system, varav 9 avancerade. Vi väntar oss en total Q3-orderingång på PG-sidan på en bit över 1,5 mdr SEK, förutsatt att samtliga priser ligger i mitten av prisintervallen - annars får man slå på eller dra av som mest cirka 100 MSEK. Den stora frågan för oss just nu är om caset har förändrats nu när en lokal fotomaskindustri i Kina på allvar har börjat byggas upp. Vi utesluter inte en upprepning på åren 2003-2005 med tanke på hur cyklisk branschen är med kunder som stressar varandra då ingen vill förlora marknadsandelar. Mer om detta i vår analysuppdatering efter rapporten.

Aktiekursen på cirka 115 SEK har närmat sig vårt base case med stormsteg. Aktien är upp 60 procent sedan botten på 72 SEK för omkring fem veckor sedan, innan bautaordrarna. Vi ser en chans till en kursnedgång på rapportdagen när den negativa VPA-tillväxten från Q3’16 på runt -90 procent (vårt estimat) lyfts fram i media och av andra som missförstått kvartalssvängningarna och volatiliteten i affärsmodellen. Vi ser dock även en sannolikhet för att en eventuell negativ kursreaktion bromsas upp av täckningar från blankarna. Det skulle med nuvarande likviditet (3-månaderssnittet) ta över fem veckor för blankarna att täcka alla korta positioner på totalt 9,4 miljoner aktier om blankarna stod för 100 procent av köpvolymerna. Under rapportdagarna har det under det senaste året inte omsatts mer än 1,6 miljoner aktier.

 

Download our latest Research Report from 2018-07-17

Download full report icon-download