MYCR

Mycronic

Research note

Print

Mycronic inför Q2’18: AS väntas växa 34 % och visa positivt resultat

Inför Mycronics Q2-rapport på fredag, 13 juni, väntar vi oss totalintäkter på 818 MSEK och ett EBIT på 197 MSEK.

Precis som tidigare bedömer vi att i princip hela resultatet, 183 MSEK, kommer att härröra från affärsområde Pattern Generators (PG). Dock räknar vi med ett förbättrat, positivt resultat från Assembly Solutions (AS) på 14 MSEK.

Vad gäller försäljningen har vi antagit att PG-intäkterna når 344 MSEK drivet av leveranser av två stycken ersättningssystem. För AS ser vi en försäljningstillväxt på 34 procent motsvarande intäkter på 474 MSEK, i linje med orderingången i Q1 (480 MSEK). Vi gissar att AS främst drivs av de senaste årens förvärv och ser därför gärna lite mer information i samband med rapporten kring vilka delar inom AS som växer bäst. Vi räknar med ett bidrag till intäkterna på 20 MSEK från det senaste förvärvet, MRSI. Läs gärna vår senaste analysuppdatering om MRSI från 5 juni.

Aktien har sedan Q1-rapporten skvalpat kring strax under hundralappen. För att nå vårt base case på 119 SEK bedömer vi att 2019-orderboken beträffande avancerade maskritare behöver fyllas upp. I våra 2019-estimat ingår en order på ytterligare en avancerad maskritare till ett ordervärde på cirka 25 MUSD. Denna order motsvarar cirka en fjärdedel av vår resultatprognos för 2019. Även med denna order i hamn kommer EBIT enligt våra, förhoppningsvis konservativa, antaganden dock att droppa 44 procent mellan 2018 och 2019.

Download our latest Research Report from 2018-10-25

Download full report icon-download