TASTE

Mytaste Group

News article

Print

MY TASTE: STIGER 45%, OPTIMIZER INVEST NY HUVUDÄGARE

STOCKHOLM (Direkt) Kursen i My Taste stiger med 45 procent på onsdagen

STOCKHOLM (Direkt) Kursen i My Taste stiger med 45 procent på onsdagen. Bolaget har tagit in Optimizer Invest som ny huvudägare, enligt ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

Optimizer Invest är bland annat känt för sitt ägarskap i Catena Media, som slussar in spelare till bland annat bettingsajter.

"My Taste har i dag tagit in investmentbolaget Optimizer Invest Limited som ny huvudägare för att accelerera den strategi som lanserades för 18 månader sedan, inriktad på prestationsbaserad marknadsföring (även kallat lead generation) inom framförallt e-handel", heter det i pressmeddelandet.

Optimizer Invest tecknar sig för nästan 6,9 miljoner aktier, en investering motsvarande 17,5 miljoner kronor, och lite fler än 5 miljoner teckningsoptioner i en riktad emission.

Teckningsoptionerna berättigar Optimizer till att inom en niomånadersperiod teckna sig för ytterligare drygt 5 miljoner aktier i My Taste.

"Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär detta att Mytaste Group tillförs kapital om ca 32,5 miljoner kronor", summerar bolaget.

Investeringen betecknas som den enskilt största i Optimizer Invests historia.