NICA

Nanologica

Research note

Print

Nanologica: Inför Q1

Nanologica har redan utannonserat att försäljningsutvecklingen i Q1 varit svag och att lönsamhet på månadsbasis skjuts fram till nästa år. Efter en omdirigerad strategi och stärkta finanser finns förutsättningar för att ta sig mot att bli ett lönsamt bolag, men den framskjutna prognosen kommer sannolikt att leda till ett sänkt motiverat värde.

Bolaget meddelade tidigare i veckan att försäljningsstarten varit svagare än förväntat och att försäljningen i Q1 endast uppgick till 9 (0) tusen kronor. Ordern av packningsmedia som bolaget mottog i början av 2016 får dessutom en förlängd leveranstid och kommer nu att levereras fram till 2018. Vi hade förväntat oss ett svagt kvartal sett till försäljningen av kolonner, men väntade oss att en större del av ordern av packningsmedia skulle levereras under kvartalet och att den totala omsättningen skulle uppgå till 2.4 miljoner kronor. Med den nya strategin bedömer bolaget att kostnaderna kan sänkas betydligt och väntar sig en minskning från tidigare 6.5 – 7.5 miljoner kronor till 3.6 miljoner per kvartal kronor från och med oktober 2017.

Nanologica meddelade även att resurser kommer att omfördelas från produktion till försäljningsorganisationen, då bolaget upplevt att det stödet till kund varit otillräckligt. Vi har tidigare flaggat för utmanande utvärderingsprocesser som en potentiell riskfaktor och ser därför det ökade kundfokuset som en absolut nödvändighet i den fortsatta marknadsbearbetningen. Med ett upptaget lån på 16 miljoner anses bolaget ha goda förutsättningar för att öka takten i marknadspenetrationen och vi förväntar oss fortfarande att se en ökad försäljningstillväxt mot slutet av andra halvan av 2017.

Q1 rapporten släpps 8:30 fredagen den 19 maj och vi kommer inom kort att publicera en rapport med uppdaterade estimat. Även om vi avvaktar ytterligare konkretiseringar kring prognoser för försäljning och kostnadsbas i rapporten, kommer den svaga försäljningsstarten och förskjutna orderleveransen sannolikt leda till ett sänkt motiverat värde. 

Download our latest Research Report from 2017-11-22

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post