NICA

Nanologica

Research note

Print

Nanologica: Utlicensierar drug delivery-teknologi

Nanologica meddelade under morgonen att de utlicensierar delar av sin teknologiplattform till INIM Pharma. Bolaget kommer att erhålla en kontantersättning från licenstagaren, ytterligare delmålsbetalningar när kliniska studier inleds och ett mindre ägande i bolaget.

INIM har idag en preklinisk portfölj och har för avsikt att ta ett eller flera projekt till kliniska studier. Utöver den initiala kontantbetalningen om 2 miljoner kronor kommer ytterligare 1 miljon kronor att erhållas för varje projekt som går in i klinisk fas, samt ersättning för utvecklingsarbete. Utöver detta kommer Nanologica att erhålla ett ägande i bolaget, men exakt hur stort det kommer att vara specificerades inte.

Licenspartnern kommer framöver att genomföra toxikologiska studier och inleda GMP-tillverkning. Vi ser positivt på beskedet från Nanologica, som nu lyckats generera ett avtal inom drug delivery med betydligt bättre chanser att generera intäkter även på längre sikt. IMIM Pharma är dock onoterat och insynen i forskningsportföljen är låg. Vi kommer därför att avvakta mer detaljer kring utvecklingsplanen framöver innan vi inkluderar det i vår värdering.

Download our latest Research Report from 2018-09-05

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post