NICA

Nanologica

Research note

Print

Nanologica: Kolonnförsäljningen sätter igång

Efter flera kvartal utan några större kommersiella framgångar har Nanologica nu ingått ett avtal med SinoUnison, ett kinesiskt bolag fokuserandes på analystjänster inom livsmedelsproduktion, avseende leverans av kolonner. Avtalet är ett positivt besked från bolaget som nu visar att de framtagna produkterna är konkurrenskraftiga och att de kan skapa affärer inom affärsområdet.

Efter ett flertal livsmedelsskandaler i Kina under de senaste åren har livsmedelskontroll hamnat i stort fokus. De kinesiska myndigheterna har börjat prioritera livsmedelskontroll allt högre efter att kineser börjat välja bort närproducerad mat, vilket har gynnat utländska aktörer. Detta har i sin tur lett till en snabb tillväxttakt för industrin inom livsmedelskontroll. SinoUnison är inom denna industri och erbjuder analystjänster inom livsmedelsproduktion.

SinoUnison har nu ingått ett avtal med Nanologica om leverans av kolonner. Nanologica kommer enligt avtalet att leverera kolonner till ett värde av minst 0,4 miljoner kronor per år och leveranserna beräknas påbörjas redan under Q2'18. Nyheten är ett klart positivt besked från bolaget, som nu visar att de produkter man investerat i är kommersiellt gångbara och att man har en fungerande införsäljningsprocess. Avtalet är dessutom i linje med våra tidigare prognoser, där vi bedömt att kolonnförsäljningen skulle komma igång under första halvan av 2018 med ett par mindre eller medelstora kontrakterade kunder.

Download our latest Research Report from 2018-09-05

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post