NOMI

Nordic Mines

News article

Print

NORDIC MINES: PLACERING AV 1,75 MLN NYA AKTIER, TILLFÖR 89 MKR

STOCKHOLM (Direkt) Nordic Mines har genomfört en
placering av 1,75 miljoner nya aktier, vilket tillför bolaget cirka 89 miljoner kronor före emissionskostnader.
Placeringen gjordes för att bredda det långsiktiga institutionella ägandet i ...

STOCKHOLM (Direkt) Nordic Mines har genomfört en
placering av 1,75 miljoner nya aktier, vilket tillför bolaget cirka 89 miljoner kronor före emissionskostnader.
Placeringen gjordes för att bredda det långsiktiga institutionella ägandet i Nordic Mines.
Likviden från den riktade nyemissionen avses dels att användas till att stärka Nordic Mines rörelsekapital och dels finansiera det fortsatta prospekteringsarbetet.
Nyemissionen medför en aktieutspädning om cirka 5 procent. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 0,5 procent jämfört med stängningskurs den 7 mars 2012, den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier. 
Carnegie Investment Bank var bookrunner till Nordic Mines.