OPUS

Opus Group

Research update

Print

Opus Group: Luftgrop i Q4?

Avslutningen på fjolåret blev resultatmässigt en besvikelse. EBITDA i Q4 steg visserligen 18% till 58 MSEK, men vi hade räknat med betydligt mer, cirka 77 MSEK. Föreslagen utdelning är 10 öre per aktie, en liten höjning från 9 öre ifjol och i någon mån en positiv signal kring framtidsutsikterna. Ledningen var heller inte nöjd med utfallet då ett antal faktorer tyngde resultatet. Dessa beskrivs som tillfälliga, men skapar ändå osäkerhet kring nivån på bolagets underliggande och uthålliga intjäning. Q4 var sannolikt en svacka resultatmässigt, men gör ändå att vi blir något mer försiktiga och trimmar våra prognoser. Vi har även justerat några av ratingparametrarna som sammantaget höjer avkastningskravet något. Likafullt framstår aktien som klart undervärderad då vårt Base case indikerar ett värde omkring 9-10 kronor.

Continue reading (pdf) icon-download