OPUS

Opus Group

Research note

Print

Opus Group: Clearcar tappar tillståndet

Tillsynsmyndigheten Swedac återkallar tillståndet för en av Opus konkurrenter, Clearcar, efter en lång period av brister i verksamheten som inte har åtgärdats.

Clearcar har omkring 6% av totalmarknaden i Sverige efter att ha expanderat kontinuerligt under de senaste åren. Uppenbarligen har expansionen inte skett under kontroll utan bolaget har fått flera anmärkningar som man inte har lyckats eller brytt sig om att åtgärda. Clearcar har tvingats stänga ned stationerna omgående men meddelar att de skall överklaga beslutet. Vi har svårt att tro att de kommer lyckas eftersom bristerna fortfarande finns där.

När de har åtgärdats kan de återigen ansöka på nytt, men det ligger antagligen ganska långt fram i tiden. Personalen har då troligen lämnat vilket gör att startsträckan blir lång. Därmed ser konsolideringen av den svenska marknaden ut att ha startat. Det är givetvis gynnsamt för Opus, i synnerhet då Clearcar har profilerat sig med de lägsta priserna. Vad som sker med Clearcars stationer är svårt att gissa. Möjligen kan någon av de andra aktörerna vara intresserad. Men det kräver troligen en snabb affär innan personalen har lämnat. Med den osäkerhet som Transportstyrelsens förslag om utglesad besiktning (vartannat år istället för varje år för äldre bilar) har fört med sig, är intresset att köpa flera stationer antagligen ganska svalt. 

Download our latest Research Report from 2017-11-19

Download full report icon-download