OPUS

Opus Group

Research update

Print

Opus Group: Höjer ribban rejält

Det är verkligen inget fel på ambitionsnivån i bolagets nylanserade tillväxtplan för åren 2017-21. Omsättningen skall fördubblas och EBITDA-marginalen lyfta till 25%, jämfört med 20% för helåret 2016. Ny koncernchef blir Lothar Geilen. Knappast överraskande då han under flera år ansvarat för hela koncernens bilprovningsverksamhet.
Utfallet i Q4-rapporten var denna gång lite klenare än vi hade räknat med. Intäkterna ökade 5% Y/Y (vår prognos: 12%) och EBITDA steg 16% till 68 MSEK. Vi hade dock räknat med mer inom båda rapporterande segment.
Den nya tillväxtplanen verkar inte orealistisk men för att vi skall börja inteckna den i våra prognoser behöver den ta en tydligare form. Våra prognoser, antaganden och värdering (Base case 10,2 SEK per aktie) är i huvudsak oförändrade. Ett Bull case scenario, baserat på att femårsplanen uppnås, ger dock en betydande potential i värderingen upp emot 15 SEK per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download