OPUS

Opus Group

Research note

Print

Opus Group: klart med nytt kontrakt i Pakistan

Opus har nu fått klartecken från Sindhprovinsen i Pakistan om bilprovningsprogram under kommande 20 år. Avtalet kan bli en riktig tillväxtmotor för bolaget under många år framöver och stärker positionen för att även kunna få andra affärer i regionen.

Opus kommer påbörja etableringen relativt omgående, men räknar med att det kan ta cirka 18 månader innan de har nått upp i någon form av ”normaltakt”. Uppskattade intäkter under år 2019 blir då omkring 4 MUSD och väntas öka med 7-15 procent per år under kommande 10 år. Den kraftiga ökningen beror på stigande antal fordon och inte minst en ökad efterlevnad av myndighetskravet. Den senare är givetvis svår att försöka förutse. Opus har själva bedömt att bara 25 procent av privata och 50 procent av övriga fordon kommer att besiktas inledningsvis.

Bilprovningsprogrammet i Sindhprovinsen skiljer sig på flera punkter från det som Opus redan bedriver i Punjab. Dels så omfattas även privata fordon och dels är avgifterna per fordon högre. Initialt så är programmet i Punjab större. Men det i Sindhprovinsen kan bli större om man lyckas väl med att få in de privata bilarna. Med högre avgifter borde det också kunna bli mer lönsamt.

Beträffande våra prognoser för Opus och värderingen av aktien innebär inte dagens besked några förändringar. Vi har redan räknat med en viss tillväxt för den internationella bilprovningsdelen och detta ligger än så länge inom felmarginalen. Dessutom har USD försvagats relativt SEK under senare tid, vilket hamnar i andra vågskålen. För vårt huvudscenario ser vi alltjämt en skaplig potential i värderingen upp emot dryga 10 kronor per aktie. Se vidare på: www.redeye.se/company/opus-group

Download our latest Research Report from 2018-02-22

Download full report icon-download