OPUS

Opus Group

Research note

Print

Opus Group: inför rapport

Bokslutsrapporten släpps på fredag den 16 februari. Vi förväntar oss en stabil rapport med en liten organisk tillväxt och något bättre resultat Y/Y.

Vår prognos för det fjärde kvartalet är intäkter omkring 480 MSEK och EBITDA strax över 70 MSEK. EBIT bör då hamna lite över 20 MSEK och resultat före skatt strax under 10 MSEK. För Bilprovning Sverige räknar vi med i stort sett oförändrad utveckling Y/Y. Bilprovning Internationellt tyngs visserligen något av en lägre dollarkurs, men borde ändå visa en viss tillväxt och resultatförbättring. Flera av de nya affärerna (EaaS, Autologic, Pakistan och Latinamerika) bidrar definitivt intäktsmässigt och sannolikt även lite på EBITDA-nivå.

Beträffande uthyrningsaffären (Eaas) uppgav Opus att denna enhet kommit upp i en omsättningstakt motsvarande 18,1 MUSD vid utgången av Q3-17. Vi gissar att den siffran var omkring 20 MUSD nu vid årsskiftet. Förhoppningsvis innehåller delårsrapporten lite mer information kring Gordon-Darby som förvärvades nyligen. Det är förmodligen ett mycket lönsamt bolag, men vi vet egentligen inte så mycket mer än att förvärvet väntas bidra till att förbättra Opus EBITDA-marginaler och avkastning på sysselsatt kapital.

Vi räknar med att föreslagen utdelning blir oförändrad 0,12 SEK per aktie. Rapporten skall släppas före börsens öppning nu på fredag den 16 februari. Bolaget har sin telefonkonferens först på måndag den 19 februari klockan 11.00.

Download our latest Research Report from 2018-08-21

Download full report icon-download