ORX

Orexo

Market Cap 2,197.9M

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med egen kommersiell verksamhet i USA. Bolaget grundades 1995 i Uppsala med fokus på att utveckla nya bättre formuleringar av redan godkända substanser. Sedan 2010 är strategin att bli ett bolag med egen försäljning av läkemedel och fokus är i dag inriktat på den amerikanska marknaden. Antalet anställda uppgår till drygt 100 personer. Under 2016 omsatte Orexo 706 miljoner kronor visade ett resultat på 29 miljoner kronor. Zubsolv är huvudprodukten och försäljning uppgick under 2016 till 548 miljoner kronor. Bolagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens MidCap-lista.

+ more

Redeye Research

Reports

Notes