ORX

Orexo

Research note

Print

Prevas tecknar Letter of Intent

Det lågt värderade bolaget Prevas har för avsikt att utöka koncernen med ett bolag med kunder över hela Europa. Vi skriver också om Orexo, där vi bedömer att marknaden underskattar potentialen i Abstral.

Prevas: har för avsikt att förvärva Zetiq Development Prevas meddelade i går att de tecknat ett Letter of Intent om att förvärva Karlskoga bolaget Zetiq Development AB. Zetiq Development har 15 anställda och en intressant kundbas som är spridd över hela Europa. Bolaget är baserat i Karlskoga där även en av Prevas viktigaste kunder finns, SAAB Defence, vilket möjliggör synergier. Det är än så länge bara ett Letter of Intent som är tecknat och det finns därför inget pris eller andra siffror att ta del av. Vår initiala uppfattning är dock att affären ser logisk ut. Prevas aktie har återhämtat höstens fall och handlas nu strax över 30 kronor vilket ger ett P/E-tal på strax under 9x på 2012 års förväntade vinst. Bolaget värderas därmed fortsatt med en rabatt mot sektorn även om den minskat något.

Orexo: Produktionstrubbel för Onsolis i USA Biodelivery Sciences(BDSI)/Meda har sedan en tid tillbaka haft produktionsproblem i USA med läkemedlet Onsolis, genombrottssmärta vid cancer. På måndagskvällen lämnades besked att produktionen av Onsolis tills vidare ligger nere då FDA har frågor kring stabiliteten för läkemedlet. Därmed skjuts relansering av Onsolis upp på obestämd framtid till dess att FDA känner sig tillfreds med produktens stabilitet. BDSI uppger att problemen med Onsolis sannolikt är kopplat till bärarämnet som används i produktionen i USA, men inte i Europa, varför problemet relativt enkelt bör kunna lösas. Även om så är fallet är det oklart vad FDA ställer för krav på studier vid byte av bärarämne och läkemedlets stabilitet. Det nu uppkomna problemet har noterats för tabletter som lagerförts i 2 år, och det är inte otänkbart FDA vill se en studie av det tidsomfånget för ny sammansättning. BDSI uppger att problemen med Onsolis inte är kopplat till bolagets övriga projekt, vilket dock förutsätter att bolagets egna analys är korrekt.

Initialt kan en konkurrent färre på banan vara positivt i konkurrensen om de redan inkluderade förskrivande läkarna i det nya REMS-systemet. I ett längre perspektiv är nyheten för Onsolis mer att betrakta som negativ, då marknaden för snabbverkande fentanylbaserade läkemedel i USA ännu är underutvecklad. En spelare mindre innebär färre säljare som är ute och jobbar för att ansluta läkare till REMS-systemet och övertyga om att dessa läkemedel är rätt att använda på cancerpatienter med genombrottssmärta.

För Orexos del är den stora nyheten denna vecka att det nya REMS-systemet är sjösatt sedan i måndags. De bolag som initialt kommer konkurrera är Cephalon/Teva (Fentora), Prostrakan/Orexo (Abstral) och Archimedes Pharma (Lazanda). Alla tre bolagen ställer upp en jämnstor säljstyrka på omkring 50 personer, men vi bedömer att det främst kommer handla om en kamp mellan Abstral och Fentora. Den nasala sprayen Lazanda som Archimedes säljer må ha ett snabbare tillslag, men administrationssättet har visat sig att inte tilltalat förskrivare och patienter. Orexo aktien har haft en svag start på året då nyhetsflödet varit tunt och förväntningarna i marknaden är lågt ställda. Vi tycker att marknaden har en för negativ hållning kring potentialen för Abstral på den amerikanska marknaden, då signalerna från Europa talar för att Abstral är första valet bland konkurrenterna. Vi gillar aktien som ingår i vår Life Science-portfölj.

 

 

 

 

Download our latest Research Report from 2017-11-23

Download full report icon-download