ORX

Orexo

Research note

Print

Orexo: Det klarnar kring lyft av patientbegränsning i USA

Igår hölls möte i senatsutskottet, U.S. Health, Education, Labor and Pensions (HELP), där bland annat ändring av nuvarande patientbegränsningar för förskrivning av buprenorfin (produkter som Zubsolv) stod på agendan. Det partiöverskidande lagförslaget (TREAT Act) röstades enhälligt igenom i kommitteen, där man vill höja nuvarande patientantalsbegränsning för ackrediterade läkare kraftigt.

Idag får dessa läkare förskriva buprenorfin till 30 patienter under det första året och därefter höjs nivån till 100 patienter. I det nya förslaget vill man höja nivåerna, så att dessa läkare från första året ska få förskriva buprenorfin till 100 patienter och därefter upp till 500 patienter. Därtill ger lagförslaget både sjuksköterskor och läkarassistenter möjlighet att få förskriva buprenorfin och behandla upp till 100 patienter. Mer finns att läsa här: https://goo.gl/vJuuH4 och här en film från mötet: http://goo.gl/50m44Q (Förslag röstas igenom drygt 44 minuter in i videon).

Det framröstade förslaget är ett stort och betydelsefullt steg framåt för att lyfta dagens patientbegränsning, även om ytterligare steg i den politiska processen återstår (åtminstone även kongressen). Att detta är ett partiöverskridande lagförslag stärker dock vår tro på att detta faktiskt når hela vägen och mynnar ut i ny lagstiftning.

En höjning av patientbegränsningen är betydelsefullt, då det förbättrar förutsättningar till en snabbare tillväxt av nya patienter när befintliga ackrediterade läkare kan öka antalet patienter de behandlar, men vi anser även att förslaget skulle förstärka incitamenten för nya läkare att söka sig till området. Med fler nya patienter in i systemet tror vi möjligheterna att vinna marknadsandelar för produkter som Zubsolv avsevärt förbättras, utöver att vi räknar med en accelererande tillväxttakt i antal utskrivna recept.

Att läget nu klarnar för att lyfta denna patientbegränsning ser vi som positivt och bör stärka intresset från investerare för exempelvis Orexo. Exakt hur detta kan slå på våra estimat är dock ännu för tidigt att uttala sig om tills dess vha mer fakta och en tydlig tidsplan. Aktien handlas till attraktiva nivåer mot vårt motiverade värde på 86 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-11-23

Download full report icon-download