ORX

Orexo

Research update

Print

Orexo: Osäkerhet pressar kursen

Utfallet i patenttvisten mot Actavis har satt djupa spår i aktiekursen och marknaden prisar in ytterst begränsad potential för Zubsolv bortom september 2019. Det anser vi bygger på en överdrivet pessimistisk syn på möjligheter att kunna försvara övriga godkända patent eller för den delen kunna verka i en miljö där generika potentiellt lanseras. I ett värsta fall scenario, där kopior av Zubsolv lanseras i slutet av 2019 och Orexo inte har andra produkter, får vi ett fundamentalt värde på 30 kronor.

Utöver detta pressas Orexo-aktien av osäkerhet kring de två nya depåformuleringar av buprenorfin som väntas nå marknaden 2018. Vi ser dock flera hinder för att dessa snabbt ska ha påverkan på marknaden och ordentligt utmana dagens väletablerade och uppskattade orala behandlingar. Istället anser vi att det är från orala behandlingar konkurrensen förblir tuffast.

Vi har justerat ned prognoserna och motiverat värde till 72 (85) kronor. Att presentera nya produktmöjligheter, anser vi, är den betydelsefullaste katalysatorn för aktien.

Continue reading (pdf) icon-download