ORX

Orexo

Research update

Print

Orexo: Utmanande att nå tillväxt i år

Orexo avslutade 2016 starkt och rapporten var genomgående bättre än vad vi räknat med. I rapporten gav bolaget även en positiv prognos för i år om att leverera positivt EBITDA och kassaflöde, vilket var i linje med vår förväntan. Höga licensintäkter under 2016 innebär dock att det blir utmanande att leverera försäljnings- och lönsamhetstillväxt i år. Efter rapporten har vi justerat ned vår syn på potentialen för Zubsolv. Bilden ledningen målar upp är en fortsatt utmanande konkurrenssituation och prispress. Vi räknar nu med att marknadsandelen toppar på 7,5 procent 2019, mot tidigare drygt 9 procent.

Trots sänkta förväntningar på Zubsolv anser vi det finns en ordentlig uppsida för aktien från nuvarande kursnivåer och vårt motiverade värde sätts till 60 (72) efter nedjusterade förväntningar. Första halvåret i år saknas dock tydliga större katalysatorer, varför aktien väntas fortsätta vara styrd av hur marknadsandelen utvecklas för Zubsolv.

Continue reading (pdf) icon-download