ORX

Orexo

Research note

Print

Orexo: Inför Q1-rapporten

På torsdag (20 april) släpper Orexo sin rapport över Q1’17. Vi förväntar oss en svag utveckling under perioden med en nettoomsättning som hamnar på 133,2 (151,0) miljoner kronor, vilket är lägst i konsensus. Lönsamhetsmässigt räknar vi med EBITDA -18,3 (-19,4) miljoner kronor och EBIT på -24,4 (-26,2) miljoner kronor, även det lägst i konsensus från SME Direkt.

Som brukligt riktas fokus i rapporten mot huvudprodukten Zubsolv. Vi vet redan att marknadsandelen utvecklats negativt under kvartalet och därför ställs naturligtvis frågan om det finns förutsättningar att kunna vända denna trend. Värt att poängtera är att nettoomsättning under första kvartalet i fjol lyftes av engångsintäkter på 40,8 miljoner kronor av ersättning från avtal med Astrazeneca och liknande saknas i Q1'17.

Vår prognos för Zubsolv-försäljningen är att den under första kvartalet ökade till 121,8 (98,4) miljoner kronor, med en marknadsandel inom segmentet på 5,5 procent. I våra antaganden har vi inte inkluderat förändrade lagernivåer hos grossister, som till och från kan slå kraftigt mot försäljningen. Det som kan tala för en negativ lagereffekt under Q1’17 är att marknadsandelen under perioden minskat med omkring 0,5 procentenheter.

I den positiva vågskålen finns uppjustering av priset som gjordes i början av året, som vi delvis inkluderat (+3 procent) i estimaten. En annan faktor som kan slå positivt är förändrad betalarmix, där vi ser en bättre utveckling under perioden hos bolagets mer lönsamma kunder, privata sjukförsäkringsbolag.

Intäkterna under Q1’17 för Abstral bedömer vi kommer hamna på 7,7 (8,2) miljoner kronor och för Edluar på 3,7 (3,6) miljoner kronor. Bolaget har indikerat att bruttomarginalen ska kunna förbättras under 2017 och framåt. Vi bedömer att bruttoresultatet hamnar på 100,0 (118,5) miljoner kronor. Justerad bruttomarginal (produktförsäljning) förväntar vi oss ökar till 72,7 (67,0) procent.

Vi förväntar oss att bolaget fortsätter optimera försäljningsorganisationen, varför vi förväntar oss endast en modest försäljningskostnadsökning till 61,4 (60,8) miljoner kronor, trots en högre försäljning. Administrativa kostnader väntar vi oss hamnar på 31,9 (35,1) miljoner kronor. Här hamnar normalt även legala kostnader som vi räknar med fortsätter att sjunka, även om Orexo lämnat in en ny stämning mot Actavis (del av Teva). Kostnader för forskning och utveckling bedömer vi kommer hamna på 31,0 (45,0) miljoner kronor.

Inför torsdagens rapport uppgår vårt motiverade värde till 60 kronor.

Download our latest Research Report from 2018-01-08

Download full report icon-download